ANBI

mizik.jpg

Stichting de Aleph - ANBI


ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

Centrum voor de kunsten de Aleph, Grotestraat 65, 5151 JD Drunen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Volgens de wet is er sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.

Donaties
 
Donateurs van culturele ANBI’s profiteren van 2012 tot en met 2017 van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Alle voorwaarden zijn te lezen op www.anbi.nl.eer informatie over de voordelen en ANBI, klik hier.
 
Publicaties
 
De Algemeen Nut Beogende Instellingen geven inzicht in de organisatie.
Op deze site is de benodigde informatie te vinden.

Voor de medewerkers in dienst wordt de CAO-ke gevolgd en bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
RSIN: 004821877