Community art

header community arts.jpg

De trend is onmiskenbaar. Kunstenaars en creatieven trekken de wereld in. Behalve in theaters, bioscopen en museums kom je ze tegen in scholen, bedrijven, volksbuurten en ziekenhuizen. De samenleving heeft er kennelijk behoefte aan. Cultuur-Ondernemen is de verbindende schakel. Community Art gaat over een scheppingsproces waarin zowel het verlangen van de kunstenaar als dat van de gemeenschap doorklinkt. In Nederland heeft zich de afgelopen tien jaar een belangrijke transformatie voltrokken in de relatie tussen kunst en samenleving.

Culturele interventies in de zorg sector:

Sinds 2004 worden Community Arts Kunstprojecten ontwikkeld voor en in de zorg sector. Domeinen zijn gehandicaptenzorg, psychiatrie, ouderenzorg. We zien behoefte aan vernieuwing en innovatie, om een andere aanpak toe te passen als in de zorg gebruikt is. Thema’s die vaak spelen in de zorg zijn: empowerment/activering van cliënten, vergroten van kwaliteit van leven, vernieuwde aanpak voor medewerkers en inspirerende woonomgeving creëren. Soms is ervaring met de doelgroep vereist, soms juist niet wenselijk. De balans tussen aandacht voor het menselijke proces en de artistieke kwaliteit luistert nauw. Ter voorbereiding trekken kunstenaars, soms letterlijk, in bij de organisatie om zich het vraagstuk goed eigen te maken. Kunstenaars maken altijd nieuwe toegepast werk voor het vraagstuk.

2014-2015

In het seizoen 2014-2015 werkt de Aleph aan het Community Arts project ‘Vroeger, nu en morgen’voor de Zorgcentrum Zandley.

Meer informatie

Voor meer informatie over Community Arts: Rita Campos rita.campos@de-aleph.nl