Projecten

mizik.jpg

Samenwerkingen


Woonbedrijf en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant maken samen werk van leuke, leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Voor deze samenwerking is een speciaal fonds ingesteld: het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf. In dit nieuwe fonds komen middelen en expertise van Woonbedrijf en van het Prins Bernhard Cultuurfonds samen. Door de handen ineen te slaan en met cultuur als middel kunnen er nog meer ideeën gerealiseerd worden die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Zo brengen we cultuur bij iedereen in de buurt.

De in het fonds ondergebrachte middelen worden ingezet om de cultuurprojecten in het gebied waar Woonbedrijf woningbezit heeft, financieel te ondersteunen. Het gaat om projecten met een kleinschalig en buurtgericht karakter die de geest van ‘de kunst van het samen leven’ in zich hebben: het bij elkaar brengen van mensen, ontmoetingen en verbinding.   Meer informatie

Community Arts

Sinds 2004 worden Community Arts Kunstprojecten ontwikkeld voor en in de zorg sector. Domeinen zijn gehandicaptenzorg, psychiatrie, ouderenzorg. We zien behoefte aan vernieuwing en innovatie, om een andere aanpak toe te passen als in de zorg gebruikt is. Thema’s die vaak spelen in de zorg zijn: empowerment/activering van cliënten, vergroten van kwaliteit van leven, vernieuwde aanpak voor medewerkers en inspirerende woonomgeving creëren. Soms is ervaring met de doelgroep vereist, soms juist niet wenselijk. De balans tussen aandacht voor het menselijke proces en de artistieke kwaliteit luistert nauw. Ter voorbereiding trekken kunstenaars, soms letterlijk, in bij de organisatie om zich het vraagstuk goed eigen te maken. Kunstenaars maken altijd nieuwe toegepast werk voor het vraagstuk.    Meer informatie

Vragen, opmerkingen of ideeën ?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over de projecten van stichting de Aleph mail deze dan naar info@de-aleph.nl